دستمزد مجريان تلويزيون چقدر است؟


دستمزد مجريان تلويزيون چقدر است؟

مجريان تلويزيون براساس سابقه، محبوبيت و تعداد طرفداران برنامه‌شان دستمزدهاي متفاوتي دريافت مي‌کنند.
به گزارش روز از نو , مدت‌ها ميزان دستمزدي که بازيگران سينما دريافت مي‌کردند به يک پرسش جدي در ميان طرفداران سينما تبديل شده بود. ارقام متفاوتي در مورد دستمزد بازيگران اعلام مي‌شد تا اينکه بالاخره با مطرح شدن رقم دستمزد برخي از بازيگران به مرور ساير ارقام هم رسانه‌اي شد. معمولا در چنين مواردي انتشار يک رقم دستمزد بالا کنجکاوي‌ها را متوجه موضوع مي‌کند و در نتيجه اين کنجکاوي‌هاست که بارها در رسانه‌هاي مختلف اخبار و گزارش‌هايي از دستمزدهاي بالا و گاه نامتعارف برخي بازيگران سينما و تلويزيون منتشر مي‌شود.

دستمزد مجريان تلويزيون چقدر است؟

يک کنجکاوي از همين جنس، موجب انتشار خبري در مورد دستمزد يک مجري تلويزيون شد. احسان عليخاني که با برنامه «ماه عسل» رمضان سال 1394 را هم با حواشي بسيار پشت سر گذاشت، در گيرودار اجراي برنامه با نشر اخباري در مورد دستمزدش روبرو شد. خبرها حکايت از آن داشت که عليخاني به عنوان مجري و تهيه‌کننده اين برنامه دريافتي بسيار چشمگير و قابل توجهي دارد. او که آنتن تلويزيون را در 30 شب ماه رمضان در اختيار داشت، يک شب به بهانه پرسش يکي از مهمانانش صحبت را به ماجراي دستمزد خود رساند. او ابتدا از حاضران در برنامه پرسيد چه رقمي را به عنوان دستمزد دريافتي او شنيده‌اند و آنان عدد يک و دويست (يک ميليارد و دويست ميليون تومان) را اعلام کردند. عليخاني رو به دوربين چنين گفت که براي يک سال ساخت اين برنامه فقط 45 ميليون تومان دريافت مي‌کند و آن هم در شرايطي که خودش بايد کت و شلوارهايش را بخرد.
اما اين سخنان و خبرهاي حاشيه آن موجب مي‌شود همان پرسشي که در مورد دستمزد بازيگران مطرح شده بود به ميان بيايد. اينکه اصلا دستمزد مجريان تلويزيون چطور تعيين مي‌شود؟ سقف و کفي براي آن وجود دارد؟ کسي روي اين دستمزدها نظارت مي‌‌کند؟ بالاترين و کمترين ميزان دريافتي چقدر است؟ مجريان ويژه برنامه‌ها چه مبلغي مي‌گيرند و گويندگان خبر چه رقمي؟

در ادامه به اين سئوالات پاسخ داده خواهد شد.

دستمزد مجري چطور تعيين مي‌شود؟

يک مجري براساس سابقه کار، ميزان محبوبيت و يا ستاره بودنش مي‌تواند روي رقم دستمزد خود تاثير بگذارد. اين البته بخشي از ماجراست، بخش ديگر به نوع برنامه در حال اجرا بستگي دارد. به اين ترتيب که رقم دريافتي يک مجري براي برنامه 30 شبه، متفاوت از رقم دريافتي همان مجري از برنامه يک روزه است.
معمول چنين است که مجريان در برنامه‌هاي مناسبتي که در نوبت‌هاي محدود و گاه يک بار روي آنتن مي‌رود رقم بالاتري نسبت به اجراهاي مدت‌دار مي‌گيرند.
بنابراين دستمزد مجري را علاوه بر ميزان محبوبيتش، تعداد اجراهاي او نيز تعيين مي‌کند.

سقف و کفي وجود دارد؟

در صداوسيما محدوده مشخصي براي دستمزد مجريان تعيين نشده است، اما عرفي جا افتاده که براساس آن، مسئولان رسيدگي به قراردادها با برآوردها روبرو مي‌شوند و در مورد آن تصميم مي‌گيرند.
نکته در اينجاست که معمولا در قراردادها عين همان رقمي که به مجريان پرداخت مي‌شود، قيد نمي‌شود، بلکه ارقام نوشته شده، نوعي تقسيم‌بندي به اصطلاح «محکمه‌‍پسند» از بودجه مورد نظر است تا در نهايت تهيه‌کنندگان با بالا و پايين کردن ارقام بتوانند به جايي که نياز بيشتري به بودجه دارد، پول برسانند.
براي روشن شدن اين موضوع به يکي از روش‌هاي مرسوم تهيه‌کنندگان نگاه مي‌شود. وقتي يک تهيه‌کننده برآورد هزينه‌ها را اعلام مي‌کند رقمي براي دکور برنامه اعلام مي‌کند که الزاما رقم واقعي دکور نيست. بنابراين از اين بخش، قسمتي از بودجه اضافه مي‌آيد که مي‌تواند به مجري برنامه اختصاص پيدا کند.
به نوعي تهيه‌کنندگان با شيوه تقسيم‌بندي بودجه‌ها در برگه برآورد، کف و سقف عرفي دستمزد مجري را رعايت مي‌کنند، اما به نوعي امکان کسر بودجه از جايي ديگر و افزودن آن به دستمزد مجري را هم فراهم کرده‌اند.

فرق ويژه برنامه‌ها و ساير برنامه‌ها

مجريان در ويژه‌برنامه‌ها رقم‌هاي چشمگيرتري نسبت به برنامه‌هايي که در طول يک دوره مشخص اجرا مي‌کنند، به دست مي‌آورند. حتي مهمانان و کارشناس‌هاي اين برنامه‌ها نيز با دستمزدهاي متفاوت‌تري نسبت به شرايط معمول روبرو مي‌شوند.
توجيه اين شيوه تقسيم‌بندي دستمزدها اين است، که جهت راضي کردن مجريان براي پذيرش اجراي يک ويژه برنامه رقابتي تنگاتنگ در مي‌گيرد و مجري حاضر نمي‌شود با دستمزد معمول برنامه‌هاي مدت‌دار، ويژه‌برنامه‌اي را اجرا کند، پس راهکاري نمي‌ماند جز بالا بردن دستمزد.

مجريان اخبار

مجريان اخبار صداوسيما جزو کارمندان اين مجموعه محسوب مي‌شوند و دستمزد آنان با وجود شهرت و گاه محبوبيتشان ارتباط چنداني با مجريان برنامه‌هاي ديگر صداوسيما پيدا نمي‌کند. البته اين مجريان در حساب و کتاب‌هاي ديگري که در سازمان صداوسيما مرسوم است و عنوان «بهره‌وري» به آن داده مي‌شود، رقمي بيش از حقوق کارمندي خود نيز دريافت مي‌کنند.

مورد متفاوت مجري – تهيه‌کنندگان

در مورد مجري تهيه‌کننده‌ها رسيدن به رقم خالص دريافتي آنان امکانپذير نيست. به اين ترتيب که مثلا افرادي چون عادل فردوسي‌پور، احسان عليخاني و محمود گبرلو که مجري و تهيه‌کننده برنامه خود هستند، فقط خودشان مي‌دانند چقدر دريافت مي‌کنند، زيرا رقم دريافتي آنان نه فقط دستمزد مجري بلکه درآمد تهيه‌کنندگي نيز هست.
اطلاعات به دست آمده حکايت از آن دارد که در برخي موارد تهيه‌کننده مي‌توانند 15 تا 20 درصد رقم قرارداد مابين خود و صداوسيما را به سود تبديل کند.

آمار و ارقام از چه قرار است؟

جذاب‌ترين بخش ماجرا رسيدن به رقم‌هاي دقيق است، اينکه واقعا دريافتي مجريان با يک حساب سرانگشتي چقدر مي‌شود؟ اما در اين بخش چند نکته وجود دارد، اينکه با وجود قطعي بودن ارقام به دست آمده، به دليل حساسيت‌هاي موجود امکان اعلام رقم مرتبط با نام مجري وجود ندارد. بنابراين در اين بخش با توجه به ويژگي برنامه‌ها عدد و رقم‌ها اعلام مي‌شود.
بالاترين رقم به دست آمده براساس تحقيقات از ميان مجريان صداوسيما، مربوط به يک اجراي 10 دقيقه‌اي است. يک مجري براي اجراي 10 دقيقه از يک برنامه 20 ميليون تومان دريافت کرده است.
رقم ديگري که فاصله‌‌اي قابل توجه با مورد اول دارد به مجري ديگري بازمي‌گردد که براي اجراي ويژه‌برنامه عيد نوروز هشت ميليون تومان دستمزد دريافت کرده بود.
مجريان باسابقه و محبوب، معمولا ارقامي بين 400 تا 500 تومان براي هر برنامه دريافت مي‌کنند که البته اين رقم ذکر شده در قرارداد است و ممکن است با افزايش به شيوه‌هاي ياد شده، اين رقم به يک تا يک و نيم ميليون تومان در هر شب اجرا برسد. البته اين ارقام فقط به مجرياني پرداخت مي‌شود که علاوه بر باسابقه و توانمندي، حتما به نوعي ستاره نيز شده باشند.

در غير اين صورت يعني وضعيتي که مجري چهره‌اي مطرح و ستاره نباشد، با وجود تجربه‌مند بودن، رقم دستمزد بين 100 تا 300 هزار تومان در نوسان است.
البته آن‌هايي که در آغاز راه هستند، کمترين دريافتي را دارند، 50 هزار تومان رقمي است که به مجريان تازه‌وارد پرداخت مي‌شود.

622 بازدید
::تاریخ انتشار: تیر 28, 1394
تلگرام فیسبوک توییتر گوگل پلاس اشتراک در فیس نما اشتراک در کلوب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

اخبـــــار بازیگـــــران و چهره هــــــا

گالـــری عکس هـــای دیدنی و جـــالب